Address 310-1 Daigenjidaira, Sanko Shimomakusa, Nakatsu-shi, Oita-ken
Phone number +81-979-43-5530
Fax number +81-979-43-5558
RPF factory Head Office Factory
310-1 Daigenjidaira, Sanko Shimomakusa, Nakatsu-shi, Oita-ken(Map
website http://hirayama-sangyo.info/
Map